Правовий супровід господарської діяльності

            В цій практиці адвокат підходить комплексно щодо правових порад та правової допомоги для ведення бізнесу.
            Основна правова допомога, що пропонується:
- правові консультації щодо вибору організаційно – правової форми ведення бізнесу, підготовка проектів корпоративних документів (статуту, протоколу, положення, тощо), державна реєстрація;
- підготовка документів та повний правовий супровід щодо операцій з корпоративними правами (уступка, вихід, дарування, спадщина, відчуження, “обхід” прав другого із подружжя, інші операції з корпоративними правами, поділ бізнесу); та юридичний аудит при купівлі продажі (бізнесу) корпоративних прав (due diligence);
- правова допомога при укладенні договорів, підготовка або перевірка проектів договорів, ризикованих норм договору, перевірка повноважень (директора) контрагента, протокол розбіжностей, угод (листів) про розірвання договору;
- звернення до суду про тлумачення судом умов договору, визнання недійсним договору, застосування реституції до договору, підписання або не підписання актів наданих послуг (робіт), видаткових накладних;
- стягнення боргів, штрафів, пені, авансу, укладення мирових угод в господарському суді або на стадії виконавчого провадження;
- правовий супровід під час отримання запитів на надання інформації від антимопольного комітету, початку та проведення перевірок, отримання рекомендації або попереднього рішення, оскарження рішень АМКУ в суді, закриття справ; та  пояснення “паралельні дії”;
- підготовка скарги на дії недобросовісних конкурентів, консультації з питань рекламного законодавства та відповідальності за його порушення;
- правовий супровід замовника або учасника щодо оскарження публічних закупівель (тендерів) до Антимонопольного комітету України та суду;
- правова допомога в отриманні різного роду дозволів, ліцензій, висновків, тощо;
- правова допомога щодо об’єктів інтелектуальної власності (ліцензійні договори, франшиза, стягнення компенсації за порушення авторського права, торговельної марки, бренду, комерційного найменування, винаходу, патенту, бази даних, комп’ютерної програми);
- абонентське обслуговування бізнесу (суб’єктів господарювання: юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців), умови обслуговування для кожного клієнта індивідуальні.