Врегулювання спорів

Врегулювання спорів охоплює ширші правовідносини, а ніж судова практика. Останнім часом популярним способом врегулювання спорів є медіація, переговори, третейський суд, але не втрачає своєї актуальності суд, як установа що вирішує спори.

Досудове врегулювання: перед зверненням до суду із спором (заявою), особа має право звернутись із скаргою до регулятора ринку (національної комісії, національного банку, центрального державного органу, омбудсмена, уповноваженого Верховної ради, тощо). Як правило такі скарги подаються безкоштовно (без судового збору) та розглядаються у 30-денний строк, а рішення є обов’язковими для сторін спору. Інколи законодавство вживає термін “адміністративне оскарження” або “досудовий порядок вирішення спору”.

Бізнес-омбудсмен: відносно новим способом врегулювання спору є звернення до Ради бізнес-омбудсмена. Новацією є можливість подавати скаргу в електронному варіанті через сайт бізнес-омбудсмена. Для захисту прав у цій установі необхідно попередньо пройти адміністративне оскарження та із моменту виникнення спору не повинен минути 1 рік.

Третейський суд: за згодою сторін спір передається до третейського суду, що є або постійно діючим органом або ж до ad hoc (спеціально скликаний). Сторони самостійно вирішують, який саме третейський суд, інколи сторони вправі вибрати арбітра, дана процедура є альтернативою державному суду, є формалізована, платна і врегульована спеціальним законом.

Надаємо наступну правову допомогу щодо врегулювання спорів:
  • попередній розгляд доказів для визначення перспективи розгляду справи у суді;
  • збір доказів у спорі, пошук релевантної судової практики;
  • підготовка позовної заяви, заперечення на позову заяву, апеляційної або касаційної скарги, заперечення на скаргу, письмових пояснень по справі, підготовка клопотань, заяв, представництво у судових засіданнях;
  • здійснюємо повний правовий супровід судової справи у судах загальної, господарської, адміністративної юрисдикції, третейських судах, представляємо інтереси у судах першої (окружної) інстанції, апеляційної інстанції, касаційної інстанції, Верховному суді (КАС ВС, КГС ВС, КЦС ВС, ККС ВС);
  • надаємо юридичні консультації та готуємо документи для ведення справ у Європейському суді з прав людини, здійснюємо ведення справи у ЄСПЛ “під ключ”, подання заяви по ст. 39 Регламенту ЄСПЛ (невідкладні випадки);
  • ведемо справи у судах по таких галузях: цивільні спори (майно, борги, визнання права, кредит, іпотека, порука, реструктуризація боргу або кредиту, визнання недійсним кредитного або іпотечного договору, переуступка права вимоги, виконання робіт, інжиніринг, відшкодування збитків, делікти, ДТП, спадщина, поділ нерухомості); господарські спори (стягнення боргу, розірвання договору, кредити, списання боргу (банкрутство); митні і податкові спори (оскарження дій або бездіяльності посадових осіб, оскарження податкових повідомлень рішень, вимоги про сплату єдиного внеску, оскарження постанови митниці, захист майна, товару від конфіскації митницею); земельні спори, трудові спори, спори із Антимопольним комітетом України, державними органами (Держпраці, податкові органи, митні органи, Держгеокадастр, ПФУ, будівельні спори), органами місцевого самоврядування, спори із ОТГ, спори із страховою компанією щодо страхового відшкодування, представництво у МТСБУ;
  • визнання рішень іноземних судів на території України;
  • здійснюємо повний правовий супровід виконання рішення суду в межах виконавчого провадження, поновлюємо строк пред’явлення виконавчого документу до виконання, оскаржуємо результати прилюдних торгів, оскаржуємо дії виконавчої служби (ДВС), приватного виконавця, захищаємо майно, нерухомість, кошти, корпоративні права. інші активи.