Анулювання дозволу на будівництво та його відновлення

У постанові КАС ВС по справі № 826/10851/18 від 21.01.2021 року, судом зроблені правові висновки щодо підстав анулювання дозволу на будівництво та способу захисту забудовника.


    Розглянемо більш детально правовий висновок КАС ВС.


    А) щодо підстав анулювання дозволу  на будівництво

47. Підставою для прийняття Рішення від 12.01.2018 №1 про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт був пункт третій частини 6 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» - встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, а саме: проектна документація на будівництво розроблена (відкоригована) без отримання вихідних даних на проектування, чим порушено статті 26, 29, 31 Закону України 'Про регулювання містобудівної діяльності' та ст. 26 Закону України 'Про архітектурну діяльність'.

48. Суд зважає, що анулювання дозволу на будівництво є заходом впливу за вчинене правопорушення, що має застосовуватися за визначених пунктом третім частини 6 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» умов.

49. Умовами прийняття рішення про анулювання дозволу є:

(1) проведення перевірки;

(2) встановлення порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, містобудівного законодавства, невідповідності об`єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об`єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил; 3) внесення посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю припису про усунення порушень;

4) невиконання вимог припису.

50. З огляду на це, Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що відповідальність замовника будівництва у вигляді анулювання дозволу на виконання будівельних робіт настає за наслідками невиконання відповідного припису органу контролю про усунення виявлених під час перевірки порушень містобудівного законодавства.

51. Зважаючи на вагомість наслідків для замовника, зумовлених анулюванням дозволу на будівництво, йому повинно бути забезпечено право на усунення виявлених під час перевірки недоліків, наведених у відповідному приписі, або оскарження такого припису у встановленому порядку.

52. Судами встановлено, що Відповідач не виносив відповідний припис, а тому не було правових підстав для прийняття рішення про анулювання дозволу.

    Б) щодо дискреційних повноважень відповідача 

54. Внесення даних до реєстру з присвоєнням реєстраційного номера здійснюється на підставі інформації, наданої органами державного архітектурно-будівельного контролю, протягом одного робочого дня з дня її отримання.

55. Внаслідок прийняття оскаржуваного рішення в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, внесені дані про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт від 28.11.2012 КВ №11512231404 на об`єкт «Будівництво житлово-офісного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського харчування та підземним паркінгом на вул. Нижній Вал, 27-29 у Подільському районі м. Києва».

58. Також п. 15 Порядку №92 передбачено, що у разі прийняття наказу органом державного архітектурно-будівельного контролю про скасування реєстрації повідомлень чи декларацій, анулювання дозволу, набрання рішенням суду законної сили про скасування документа декларативного або дозвільного характеру посадові особи вносять відомості до реєстру про їх скасування або анулювання.

59. Отже, анулювання дозволу на будівництво, так само як і скасування декларації про початок виконання будівельних робіт, має наслідком внесення таких відомостей у відповідний Реєстр дозвільних документів.

60. Враховуючи визнання рішення протиправним та його скасування, Суд вважає, що з метою повного захисту порушених прав позивача та в межах повноважень, передбачених пунктом 3 Порядку ведення вказаного реєстру, суд обґрунтовано зобов`язали відповідача внести до Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, інформацію про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 28.11.2012 КВ №11512231404 на об`єкт «Будівництво житлово-офісного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського харчування та підземним паркінгом на вул. Нижній Вал, 27-29 у Подільському районі м. Києва».

61. Зобов`язання суб`єкта владних повноважень вчинити певні дії не є втручанням у дискреційні повноваження, оскільки відповідно до пункту 4 частини 2 статті 245 Кодексу адміністративного України у разі задоволення позову суд може прийняти рішення про визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії.

62. Дискреційні повноваження - сукупність прав та обов`язків осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом. 

63. В даному випадку у відповідача немає вибору між декількома варіантами правомірних управлінських рішень. Відтак суди дійшли правильного висновку, що належним способом захисту порушеного права позивача є саме скасування спірного рішення та зобов`язання вчинити дію - внести відповідні дані до Реєстру.

64. Аналогічний підхід було застосовано Верховний Судом у постанові від 28.02.2019 у справі №826/2259/18, обставини якої є подібними.