Повернення коштів з бюджету, на прикладі митниці

     Бувають, випадки коли рішення суду по повернення коштів із державного бюджету, не виконується.

    Рішенням суду в адміністративній справі, яке набрало законної сили та яким рішення про коригування митної вартості були скасовані, відповідно Одеська митниця ДФС зобов`язана була за заявою Підприємства скласти висновок про повернення надмірно сплачених митних платежів, які сформувалися у зв`язку з коригуванням митної вартості товарів. Таким чином відмова відповідача у повернені Підприємству надміру сплачених грошових коштів є протиправною, оскільки позивачем виконані усі вимоги, що передбачені чинним законодавством з метою повернення таких коштів. 


    Розглянемо, правовий висновок у постанові КАС Верховного суду від 16.04.2021 р. У справі № 815/4834/17, яким суд надав наступну оцінку вище описаної ситуації.


    Відповідно до висновків Верховного Суду України, викладених, зокрема, у постановах від 15 квітня 2014 року у справі №21-29а14, від 12 листопада 2014 року у справах №21-268а14, 21-391а14, від 25 листопада 2014 року у справі №21-338а14, від 24 березня 2015 року у справі №21-3а15, від 12 травня 2015 року у справі №21-161а15, та аналогічних висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 25 серпня 2020 року у справі №810/1606/16, від 05 листопада 2020 року у справі №814/2499/16, у разі якщо після сплати декларантом податків і зборів (обов`язкових платежів) згідно з митною вартістю товарів, визначеною митним органом, буде прийнято рішення про застосування митної вартості, заявленої декларантом, сума надміру сплачених податків і зборів (обов`язкових платежів) повертається декларанту у порядку, передбаченому затвердженим наказом Міндоходів України та Мінфіну України від 30 грудня 2013 року №882/1188 Порядком взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та Порядком №618, на підставі його заяви та у місячний термін з дня прийняття висновку митного органу, що здійснював оформлення митної декларації, про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи. 

    Умовами для повернення (перерахування) надмірно сплачених митних платежів у декларанта, на час звернення з відповідною заявою до контролюючого органу, має бути наявна надмірна сплата таких митних платежів до бюджету та відсутність податкового боргу. 

    Отже, враховуючи вищезазначене, колегія суддів погоджується з висновком судів першої та апеляційної інстанцій про протиправність бездіяльності Одеської митниці ДФС, що полягла у непідготовці та неподанні до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області висновку про повернення надміру сплачених Приватним підприємством «Саона» до Державного бюджету України митних платежів на загальну суму 333067,71 грн (мито - 66950,53 грн, податок на додану вартість - 266117,18 грн) та зобов`язання митного органу підготувати відповідний висновок та подати його для виконання до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області. 

    З приводу доводів відповідача про втручання судів у його дискреційні повноваження шляхом задоволення позову Підприємства у заявлений спосіб, а саме зобов`язання відповідача підготувати висновок про повернення надмірно сплачених митних платежів та подати його на виконання до органу держказначейства, то колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що повернення помилково та/або надмірно сплачених митних платежів з Державного бюджету України є виключними повноваженнями митних органів та органів державного казначейства, тому суд не може підміняти державний орган і вирішувати питання саме про стягнення таких платежів, проте суд не позбавлений права зобов`язати суб`єкта владних повноважень вчинити дії (прийняти рішення, тощо), тобто виконати обов`язок, який прямо передбачений нормами законодавства, і від виконання якого суб`єкта владних повноважень ухиляється. 

    Крім того, рішення суду, у випадку задоволення позову, має бути таким, яке б гарантувало дотримання і захист прав, свобод, інтересів позивача від порушень з боку відповідача, забезпечувало його виконання та унеможливлювало необхідність наступних звернень до суду. Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що зобов`язання відповідача підготувати висновок про повернення надмірно сплачених митних платежів, за даних обставин справи, є належним способом відновлення порушеного права позивача, який є ефективним та таким, що виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність відповідача.


Особистий досвід описано у статтях:

Захист майнових прав, перед митницею, в суді

Реальне стягнення коштів із митниці