Конфлікт інтересів: потенційний та реальний

На початку публікації розберемось із певними поняттями про які будемо писати.
потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. (стаття 1 ЗУ Про запобігання корупції).

У статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність:
Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів -
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка.
1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України 'Про запобігання корупції'.
2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.

Окрім сплати штрафу присудженого судом, винна особа потрапляє у список Корупціонерів та підлягає звільненню із займаної посади.

В інформаційному листі від 22 травня 2017 року судової палати у кримінальних справах Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, щодо притягнення до адміністративної відповідальності за окремі правопорушення, пов\'язані з корупцією, було дано роз\'яснення судам щодо розгляду даної категорії справ. 


Якщо більш детально аналізувати судові рішення, то можна побачити, що судова практика не є одностайною в цих справах, а тому потребує кожна справа потребує правничої допомоги адвоката.

СПРАВА №1

Як встановлено судом першої інстанції, 15.12.2020 відбулося 2-ге засідання 1-ої сесії VIII скликання .... районної ради.

        

Із протоколу 2 засідання 1-ої сесії VIII скликання .... районної ради від 15.12.2020 вбачається, що ОСОБА_1 брав участь в засіданні саме як голова .... районної ради Львівської області та головував на даному засіданні.

        

Відповідно до протоколу 2 засідання 1-ої сесії VIII скликання ... районної ради від 15.12.2020 серед переліку питань, винесених на розгляд, було питання «Про встановлення умов оплати праці голові та заступнику голови ... районної ради VIII скликання».

        

ОСОБА_1 ставиться в провину те, що він всупереч вимогам п. 2 ч. 1ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»та ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», публічно не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів, який виник під час розгляду проекту рішення ... районної ради «Про встановлення умов оплати праці голові та заступнику голови ... районної ради Львівської області VIII скликання».

        

Із матеріалів справи та дослідженого в судовому засіданні суду першої інстанції аудіозапису засідання ради від 15.12.2020 встановлено, що під час розгляду питання «Про встановлення умов оплати праці голові та заступнику голови ... районної ради Львівської областіVIII скликання» ОСОБА_1 публічно не повідомив (не оголосив на засіданні ради) про наявність у нього реального конфлікту інтересів всупереч вимог п.2 ч.1 ст. 28 ЗУ «Про запобігання корупції»та ст. 59-1 ЗУ«Про місцеве самоврядування в Україні».

        

Апеляційний суд погоджується із висновком судді першої інстанції про те, що подання письмової заяви по наявність конфлікту інтересів без її публічного оголошення під час засідання ради, як це передбачено ч.1 ст.ст. 59-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (в редакції, яка діяла станом на 15.12.2020), не може вважатися належним публічним оголошенням про наявність конфлікту інтересів. Крім цього, ОСОБА_1 не було надано як суду першої, так і апеляції інстанції, належних доказів того, що така заява була надана кожному депутату, який був присутній на засіданні ради.

        

Окрім цього, ОСОБА_1 ставиться у вину те, що він 15.12.2020, обіймаючи посаду голови Червоноградської районної ради Львівської області, всупереч вимогам п. 3 ч. 1ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів, а саме на засіданні Червоноградської районної ради взяв участь у голосуванні «за» прийняття за основу проекту рішення Червоноградської районної ради від 15.12.2020 року №12 «Про встановлення умов оплати праці голові та заступнику голови Червоноградської районної ради Львівської області VIII скликання».

        

Судом встановлено, що голосування за вищевказане питання відбувалося чотири рази, а саме: 1-й раз  голосували за прийняття проєкту рішення за основу, за що порушник проголосував «за» (це ставиться у провину); 2-й раз  відбулось повторне голосування за прийняття проєкту рішення за основу, за що порушник вже не голосував; 3-й раз  голосували за поправку до проєкту рішення, за що ОСОБА_1 не голосував; 4-й раз  голосували за проєкт рішення в цілому, за що ОСОБА_1 також не голосував.

        

Це підтверджується протоколом засідання ради від 15.12.2020, результатами поіменного голосування (а.с.163-166), дослідженим в судовому засіданні аудіозаписом засідання ради від 15.12.2020, а також поясненнями, наданими в судовому засіданні самим порушником.

        

Відповідно до прийнятого ... районною радою рішення від 15.12.2020 року № 12 «Про встановлення умов оплати праці голові та заступнику голови .... районної ради Львівської області VIII скликання» ОСОБА_2 визначено, зокрема, розмір щомісячної надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років, а також щомісячну премію у розмірі 100 % посадового окладу за фактично відпрацьований час.

        

Таким чином, оскільки ОСОБА_1 є депутатом цієї ради, він користується правом голосу, з питань що розглядаються на засіданнях ради.

        

Апеляційний суд вважає правильним висновок судді першої інстанції про те, що під час участі у голосуванні «за» прийняття за основу проекту рішення ... районної ради «Про встановлення умов оплати праці голові та заступнику голови ... районної ради Львівської області VIII скликання», яке стосувалось ОСОБА_3 як голови ... районної ради, наведений вище приватний інтерес вступав у суперечність/суперечив його публічному інтересу.

        

Таким чином, власне факт участі ОСОБА_3 у голосуванні «за» прийняття за основу проекту рішення ... районної ради «Про встановлення умов оплати праці голові та заступнику голови ... районної ради Львівської області VIII скликання» на засіданні ради, незалежно від остаточного прийнятого радою рішення, свідчить про вчинення ОСОБА_4 дій в умовах реального конфлікту інтересів.

        

Відтак, ОСОБА_5 вчинив адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, передбачене за ч.1ст. 172-7 КУпАП, а саме, неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів, та за ч.2ст. 172-7 КУпАП, а саме, вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів

        

Підсумовуючи викладене, суд апеляційної інстанції вважає, що суд першої інстанції дотримався вимог закону при розгляді цієї справи, в повному обсязі з`ясував обставини справи, дослідив всі докази, які наявні в матеріалах справи, надав цим доказам правильну оцінку.

        

Враховуючи викладені обставини, доводи апеляційної скарги про те, що суддею першої інстанції не з`ясовано всі фактичні обставини справи, не досліджено та не надано належної оцінки доказам, є безпідставними.

        

На переконання апеляційного суду, суддею першої інстанції вірно встановлено наявність у діях ОСОБА_1 складу адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 172-7, ч.2 ст. 172-7 КУпАП, а отже доводи апеляційної скарги в цій частині є безпідставними та не підлягають до задоволення.'

В цій справі особу було визнано винною за ч.1 ст. 172-7, ч.2 ст. 172-7 КУпАП.

СПРАВА №2
'Отже, депутати місцевих рад, які, крім конституційних гарантій, закріплених у ст. 38 Конституції України, відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» користуються ухвальним голосом з усіх питань, що розглядаються на засіданнях рад та їх органів, до складу яких вони входять. Тобто, до інтересів представницьких повноважень відноситься голосування на сесіях ради.   
    

В протоколах про адміністративні правопорушення, пов`язаних з корупцією №337, №338, №339 та № 340 від 23 вересня 2022 року зазначено, що приватний інтерес ОСОБА_1 полягав у вигляді наявності договірних відносин і отримання доходу від ССТ «К» та у небажанні зашкодити вигідним для себе договірним відносинам та бажанні зберегти додаткове джерело доходу, тим самим використавши свої службові повноваження, наявним у нього приватним інтересом, який міг суперечити державним інтересам, а саме у вигляді об`єктивності і неупередженості у прийнятті рішень.


Так, правила врегулювання конфлікту інтересів у діяльності зазначеної у протоколі особи визначені статтею 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з якою прийняття відповідних рішень (голосування) депутатом на засіданні місцевої ради може здійснюватися за умови повідомлення про конфлікт інтересів та дотримання правил врегулювання конфлікту інтересів, передбачених цією статтею.

        

Згідно з приміткою ст. 172-7 КУпАП, під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об`єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.

        

Аналогічне визначення реального конфлікту інтересів міститься у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції».

        

Виходячи із системного аналізу вказаних термінів, для встановлення факту реального конфлікту інтересів необхідно чітко встановити, що а) приватний інтерес наявний, б) він суперечить службовим чи представницьким повноваженням і в) така суперечність реально впливає на об`єктивність чи неупередженість прийняття рішень чи вчинення дій.


З огляду на повноваження ОСОБА_1 відповідно до частин другої та четвертої статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов`язки перед виборцями, радою та органами, виконує їх доручення. Депутат зобов`язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

        

Тобто, ОСОБА_1 брав участь у голосуванні на засіданні дев`ятнадцятої сесії восьмого скликання Мачухівської сільської ради, та його дії реально були спрямовані на реалізацію представницького обов`язку, як депутата сільської ради. За результатами голосування були прийняті рішення Мачухівської сільської ради восьмого скликання, а не депутатом ОСОБА_1 особисто.

        

Апеляційний суд зазначає, що наявність у ОСОБА_1 земельної ділянки з кадастровим номером 5324083200:00:001:0021 площею 2,84 га, яка відповідно до договору оренди землі від 23 березня 2012 року була передана ССТ «К», відносно якого сільською радою приймались рішення «Про надання ССТ «К» дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, з метою передачі в оренду земельних ділянок» не свідчить про наявність приватного інтересу депутата ОСОБА_1 під час голосування за відповідні рішення ради, оскільки зазначена вище земельна ділянка була передана в оренду сільськогосподарському споживчому товариству ще до набрання ОСОБА_1 повноважень, як депутата Мачухівської сільської ради.

        

Окрім того, матеріали справи не містять фактів, які б підтверджували, що отримання ОСОБА_1 орендної плати від ССТ «К» та її розмір за договором оренди землі від 23 березня 2012 року залежить від прийнятого рішення Мачухівською сільською радою від 27 травня 2022 року.

        

Таким чином, в даному випадку відсутній факт реального конфлікту інтересів, тобто наявність приватного інтересу.

        

Більше того, відсутні докази, що приватний інтерес ОСОБА_1 суперечить службовим чи представницьким повноваженням та що така суперечність реально впливає на об`єктивність чи неупередженість на прийняття рішень останнім.

        

Передані за рішенням сільської ради ССТ «К» земельні ділянки не мають жодного відношення до земельної ділянки яка належить ОСОБА_1 переданої ним в оренду. 

        

Апеляційний суд також зазначає, що складання протоколу про адміністративне правопорушення - це процесуальні дії суб`єкта владних повноважень, які спрямовані на фіксацію адміністративного правопорушення та, в силу положень статті 251 КУпАП, є предметом оцінки суду в якості доказу вчинення такого правопорушення при розгляді справи про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

        

Протокол про адміністративне правопорушення не повинен мати переваги перед іншими доказами, та сам по собі без підтвердження іншими належними та допустимими доказами не є безумовним та беззаперечним доказом на доведення вини особи у вчиненні адміністративного правопорушення.

        

У свою чергу, ні протоколи про адміністративні правопорушення, пов`язані з корупцією, ні оскаржувана постанова суду, не містять доказів та обґрунтування наявності умислу ОСОБА_1 на вчинення інкримінованого йому адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією.

        

Згідно ч.1 ст.7 КУпАП, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених Законом.'

В цій справі  апеляційний суд визнав особу не винною, вказав , що відсутнє порушення вимог ст. 172-7 КУпАП.

додатково на тему антикорупційного захисту
строк проведення перевірки НАЗК 

Захист у справі по ч. 2 ст.  172-6 КУпАП (корупція)Автор, І. Цебак