Моральна шкода від неякісної медичної допомоги

Бувають випадки, коли пацієнт отримав неякісну медичну допомогу, що спричинили страждання пацієнта. За таких обставин пацієнт має право на відшкодування моральної шкоди. 

    Розглянемо конкретну ситуацію на прикладі постанови Верховного суду від 03 липня 2023 року у справі № 523/10085/19. 


56.            Зобов`язання про компенсацію моральної шкоди виникає за таких умов: наявність моральної шкоди; протиправність поведінки особи, яка завдала моральної шкоди; наявність причинного зв`язку між протиправною поведінкою особи яка завдала моральної шкоди та її результатом - моральною шкодою; вина особи, яка завдала моральної шкоди. У разі встановлення конкретної особи, яка завдала моральної шкоди, відбувається розподіл тягаря доказування: (а) позивач повинен довести наявність моральної шкоди та причинний зв`язок; (б) відповідач доводить відсутність протиправності та вини. Завдання моральної шкоди - явище завжди негативне. Проте з цього не слідує, що будь-яка завдана моральна шкода породжує зобов`язання з її відшкодування. Покладення обов`язку відшкодувати завдану моральну шкоду може мати місце лише за умови, коли шкода була викликана протиправною поведінкою відповідальної за неї особи.

57.            Зазначений правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 05 грудня 2022 року у справі № 214/7462/20.

58.            Верховний Суд звертав увагу на специфіку тягаря доказування у справах щодо надання медичних послуг. Від пацієнтів не можна очікувати та вимагати точного володіння медичними знаннями. Вони не мають точного розуміння процесів лікування та необхідної кваліфікації для аналізу та надання обставин справи, що становлять предмет спору. З метою належної участі в цивільному процесі сторона не повинна мати професійні медичні знання. У зв`язку з цим сторона процесу, яка є пацієнтом, має право обмежитися доповіддю, що дасть змогу припустити про порушення зі сторони обслуговуючого персоналу в силу наслідків, що настали для пацієнта. Тому, з урахуванням принципу розумності, пацієнту, який звернувся до суду за захистом порушених прав, що полягають у завданні шкоди здоров`ю, слід тільки вказати на порушення, а далі тягар доказування покладається на медичну установу чи на лікаря. При цьому вказане не призводить до порушення принципу диспозитивності судового процесу, а навпаки слугує для забезпечення процесуальної рівності сторін (постанова Верховного Суду від 30 листопада 2022 року у справі № 344/3764/21).

62.            Судами попередніх інстанцій встановлено, що у спірний період  (з 13:20 год. 12 лютого 2018 року по 26 лютого 2018 року) неповнолітня ОСОБА_2 була на лікуванні у КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня», їй було здійснено операційне втручання за діагнозом «гострий апендицит», 18 лютого 2018 року було здійснено повторне операційне втручання у зв`язку із діагнозом «післяопераційні абсцеси черевної порожнини», у міжопераційний та післяопераційний періоди стан дитини характеризувався, як важкий та середньої важкості, а 26 лютого 2018 року ОСОБА_2 була виписана з лікарні та з повторними скаргами не поступала.

63.            Звертаючись до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, завданої ОСОБА_2 внаслідок надання їй лікарями КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» медичних послуг у спірний період, позивачка посилалася на тяжкий перебіг хвороби неповнолітньої дитини, який, на її думку, був зумовлений наданням неякісних медичних послуг при первинному зверненні до КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» 10 лютого 2018 року, зокрема несвоєчасністю наданих послуг.

64.            У цьому аспекті колегія суддів зауважує, що протиправність дій лікарів КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» при здійсненні 10 лютого 2018 року огляду ОСОБА_2 та завдання внаслідок таких дій моральної шкоди останній була встановлена судами попередніх інстанцій та за завдані внаслідок таких дій страждання судами було стягнуто з відповідача моральну шкоду у заявленому позивачкою розмірі. У зазначеній частині судові рішення судів попередніх інстанцій в касаційному порядку фактично не оскаржуються.

65.            При вирішенні питання про наявність протиправних дій працівників КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» при наданні неповнолітній ОСОБА_2 медичних послуг при її повторному зверненні до лікарні (з 13:20 год. 12 лютого 2018 року по 26 лютого 2018 року), зокрема при здійсненні двох операційних втручань та післяопераційному догляді, суд апеляційної інстанції правильно виходив із відсутності підстав вважати, що вчинені лікарями дії у спірний період не відповідали приписам нормативно-правових актів у сфері охорони здоров`я.

66.            Відповідно до наявних у матеріалах справи медичних документів, операційне втручання у зв`язку із діагнозом «гострий апендицит» було проведено 12 лютого 2018 року, тобто у дату повторного звернення позивачки до КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня». Післяопераційний догляд передбачав цілодобовий огляд пацієнтки лікарями різних відділень, проведення лабораторних досліджень та ультразвукової діагностики. Необхідність проведення повторного операційного втручання була викликана діагностованими при післяопераційному обстеженні ознаками міжкишкового абсцесу. 

67.            В контексті доводів касаційної скарги щодо не спростування відповідачем того, що медична допомога при гострому апендициті була надана неякісно, заслуговує на увагу також той факт, що у позовній заяві ОСОБА_1 не заявляла вимоги про відшкодування моральної шкоди за період з 13:20 год 12 лютого 2018 року по 06:00 год 15 лютого 2018 року (проведення першого операційного втручання у зв`язку із діагнозом «гострий апендицит», у тому числі його своєчасності), зазначаючи, що перенесені ОСОБА_2 у цей період фізичні страждання викликані фізіологічними захворюваннями дитини та важкістю стану післяопераційного періоду.

70.            Суд апеляційної інстанції правильно визначився із характером спірних правовідносин (в оскарженій в касаційному порядку частині), надав належну правову оцінку усім доказам у справі та урахувавши такі загальні засади цивільного законодавства, як справедливість, добросовісність та розумність, дійшов загалом обґрунтованого висновку про відсутність підстав для висновку про завдання ОСОБА_2 моральної шкоди внаслідок протиправних дій працівників КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» у період з 13:20 год. 12 лютого 2018 року по 26 лютого 2018 року. Суд апеляційної інстанції взяв до уваги висновки судового медика, яка, зокрема, повідомила, що спричинити діагноз «розлитий перитоніт» може не тільки несвоєчасне надання медичної допомоги при гострому апендициті, але і багато інших чинників, таких як особливості розвитку дитини, генетична схильність тощо.


публікація на цю ж тематику Медичні послуги: як відшкодувати збитки від стоматолога ?