Перевірки Держпраці у воєнний час

У березні 2022 року з метою врегулювання трудових відносин у воєнний час ВРУ прийняла спеціальний закон 'Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану', далі - Закон. У липні 2022 року в нього було внесено суттєві зміни, згідно яких повертаються перевірки Держпраці у воєнний час.

У цій статті поговоримо про підстав і процедури таких перевірок.

У період дії воєнного стану центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (Держпраці - прим. автора), та його територіальні органи можуть здійснювати
1) за заявою працівника,
2) або профспілки позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю
(А) юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та
(В) фізичними особами, які використовують найману працю,
- в частині додержання вимог Закону, а також
- з питань виявлення неоформлених трудових відносин та
- законності припинення трудових договорів (процедура передбачена у статті 13 - прим. автора);  згідно статті 16 Закону.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю)  (перевірки Держпраці - прим. автора) у період дії воєнного стану здійснюються:
за наявності підстав, визначених абзацами п’ятим, восьмим, дев’ятим, десятим частини першої статті 6 Закону України 'Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності';
за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації;
у зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року.

Тобто, до вище наведених підстав закон передбачає додаткові підстави для проведення позапланових перевірок Держпраці.

У період дії воєнного стану у разі (1) виконання в повному обсязі та у (2) встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, не застосовуються. 

Тобто, в разі усунення Роботодавцем порушень законодавства (наприклад: оформлення належно неоформленого працівника, скасування наказу про припинення трудових відносин, виплата заробітної плати, тощо) такий роботодавець (не залежно чи він
фоп, чи юридична особа; чи на спрощеній системі, чи на загальній) не платить штрафи визначні законом (ст. 265 КЗпП).

P/S/ НЕ забуваємо, що навіть у воєнний час для проведення перевірки потрібне Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) або його заступником  із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується печаткою.

В разі потреби звертайтесь за правовою допомогою адвоката, Івана Цебака.

Успішний судовий досвід із органами держпраці - Апеляція: Захист прав у суді перед Держпраці