Приватизація земельної ділянки під час війни

До запровадження воєнного стану Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, приватизація земельної ділянки регулювалась ст. 118 Земельного кодексу, а норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам у власність, визначені у ст. 121 цього ж кодексу.


    Проте, після запровадження воєнного стану з метою захисту права Українського народ на землю, було прийнято зміни до Земельного кодексу. 

    Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану” від 24.03.2022 року № 2145 було, Розділу Х 'Перехідні положення' Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнено пунктами 27 і 28 такого змісту.

    Відповідно до пп.5 п. 27 Розділу Х 'Перехідні положення' Земельного кодексу України було врегульовано (заборонено) : “Під час дії воєнного стану земельні відносини регулюються з урахуванням таких особливостей: 

    5) безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється;”.


    Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель” від 19.10.2022 року № 2698 було внесено зміни до п.27, 28 Розділу Х 'Перехідні положення' Земельного кодексу України, зокрема пп.5 п. 27 було доповнено другим реченням такого змісту: 'Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом'.


    Тобто, з 20 жовтня 2022 року дозволяється  безоплатна передача земельних ділянок громадянам у власність при виконанні однієї з умов:

1) передача земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд) — житлових будинків, дачних або садових будинків, господарських споруд, тощо;

2) земельної ділянки, переданої у користування громадянам до набрання чинності цим Кодексом ( чинний Земельний кодекс набрав чинності 01 січня 2002 року — тому громадяни, які отримали Державні акти на право користування земельними ділянками до 01.01.2002р., мають право її приватизувати безкоштовно).


    Фактично в частині процедури приватизації, то вона врегульована ст. 118 ЗК України та на час війни не зазнала змін.

    Якщо ж, орган місцевого самоврядування ( міська, сільська або селищна рада) не надає право особі на розроблення земельної документації для приватизації земельної ділянки у випадках які описані вище, мотивуючи це війною або не ставить таке питання на голосування, або таке питання не набрало відповідної кількості голосів, то  особа, що бажає приватизувати земельну ділянку вправі оскаржити такі дії  до адміністративного суду.

    Судова практика в цій категорії спорів є позитивною для заявників (осіб, що бажають приватизувати земельну ділянку).  


Скасування рішення селищної ради щодо дозволу на розроблення проекту землеустрою для її відведення